Most

Szukam Cię, cierpliwie dzień po dniu…

Niczym w teatrze. Stoi przed lustrem. Patrzy nic nie widząc. Próbuje sięgnąć do wnętrza, dotykać srebrnej tafli i dziwić się. Spogląda w oczy. Dwa ziarenka piasku umieszczone w źrenicach. Patrzy, jak w muszli powiek tworzy się perła. Przechyla głowę i próbuje rozpoznać… ciało zupełnie obce, blade, bezkształtne. Uderza głową w srebrną taflę, obsypuje się srebrem i krzyczy - ze świadomością, że srebro jest głuche. Może nie krzyczeć. Stanąć przed lustrem i milczeć, jedynie echo wciąż niesie szukając rysów swej twarzy, ale nie ma twarzy: żyje na niby (?!), nie słysząc bicia serca, z oddali: „Lustereczko, powiedz przecie, kto jest najpiękniejszy w świecie?!”
A w zwierciadle niejasno
lecz
-największą odwagą jest tu zostać -
odbicie
taka realna
aż nieprawdziwa
jakby w zwierciadle
głęboko ukryta
taka piękna
aż niemożliwa
Alicja –
jak sklejony dzban, który z zewnątrz jeszcze wygląda na
zdatny do użytku; w rzeczywistości jednak jest już tylko zlepkiem skorup.

Admin
Create content
Logowanie
Nawigacja
Markdown filter tips
## Header 2 ##
### Header 3 ###
#### Header 4 ####
##### Header 5 #####
(Hashes on right are optional)

Link [Drupal](http://drupal.org)

Inline markup like _italics_,
 **bold**, and `code()`.

> Blockquote. Like email replies
>> And, they can be nested

* Bullet lists are easy too
- Another one
+ Another one

1. A numbered list
2. Which is numbered
3. With periods and a space

And now some code:
    // Code is indented text
    is_easy() to_remember();